Mogućnosti i izazovi koegzistiraju, a pametna medicinska ambalaža postaje opći trend budućnosti

Posljednjih godina, brzim razvojem domaće farmaceutske industrije, farmaceutske kompanije posvećuju sve više pažnje ambalaži, a kontinuirani napredak tehnologije pakiranja i tiska, vrijednost proizvodnje farmaceutske ambalaže u mojoj zemlji pokazuje trend stalnog rasta iz godine u godinu. godine. Prema "Izvještaju o stanju i razvoju perspektive razvoja tržišta farmaceutske ambalaže u Kini za period 2019-2025.", Objavljenom od strane China Industry Research Network, farmaceutska industrija ambalaže činila je 10% ukupne vrijednosti proizvodnje domaće ambalaže, a industrija ima svijetlu budućnost.

Tržište se brzo mijenja, a mogućnosti i izazovi koegzistiraju. S jedne strane, postupnim poboljšanjem nivoa potrošnje ljudi i stalnim poboljšanjem estetike, medicinska ambalaža predstavlja karakteristike raznolikih ličnosti i poboljšane ekološke performanse. Istodobno, s primjenom nove verzije Zakona o lijekovima, industrija generalno vjeruje da je postepena liberalizacija mrežne prodaje lijekova na recept opći trend, što također znači da potražnja za skladištenjem, prijevozom i lijekovima na recept. pakovanje se povećava s povećanjem penetracije Interneta. Općenito, očekuje se da će se veličina tržišta farmaceutske industrije ambalaže dalje širiti u budućnosti, a očekuje se da će se struktura ponude i potražnje i dalje nadograđivati. Pod sve oštrijom tržišnom konkurencijom, domaće kompanije za farmaceutsku ambalažu moraju tražiti nove puteve za transformaciju i proboj.

S druge strane, kontinuiranim razvojem inteligentne tehnologije, inteligentna nadogradnja i centralizirana integracija postat će glavni trend razvoja industrije ambalaže u sljedećih nekoliko godina. U tom kontekstu, tokom razvoja moderne medicinske industrije, nadogradnja medicinskih uređaja uvijek je bila tema istraživanja koja je privlačila pažnju. Na osnovu načina kako medicinsku ambalažu učiniti sigurnijom i praktičnijom, dodavanje koncepta zaštite životne sredine učinilo je poboljšanje medicinske ambalaže značajnijim. Istovremeno, inteligencija medicinske ambalaže takođe je stavljena na dnevni red.

Pametno medicinsko pakiranje postalo je trend razvoja industrije. Ono što se može vidjeti je da što se tiče samog pakiranja medicinskih proizvoda, njegova visoka sigurnost i visoke precizne karakteristike čine strogu mjeru u kojoj druga ambalaža proizvoda ne može odgovarati. Pod vodstvom razvoja tehnologije i trendova dizajna, čovječanstva Modernizacija, praktičnost i mala težina postali su važne manifestacije inteligentnog trenda medicinske ambalaže.

Pored dizajna strukture i materijala ambalaže, medicinska ambalaža zasnovana na informacijama postupno je formirala brzi razvojni trend, a primjena pametne ambalaže temeljene na informacijama, uključujući QR kodove, crtične kodove i elektroničke naljepnice, postupno je prodrla u medicinsku ambalažu industrija. Ovo se također temelji na odgovarajućim metodama prikupljanja informacija koje pružaju najčešće korišteni pametni elektronički uređaji.

Trenutno je moja zemlja još uvijek u povojima za istraživanje i proizvodnju pametne medicinske ambalaže. Potrebno je vredno raditi na mnogim faktorima kao što su inovacije, istraživanje i razvoj proizvodne opreme, rezultati istraživanja i razvoja materijala, kontrola troškova ambalaže i razvoj tržišta kako bi se promovirao razvoj pametne ambalaže u medicini moje zemlje.

1111


Vrijeme objavljivanja: 25. septembar 2019